Priprema i odgovor na katastrofe

Hrvatski Crveni križ sastavni je dio sustava zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj. Predstavnici Hrvatskog Crvenog križa članovi su kriznih stožera na nacionalnoj, županijskoj i gradskoj razini. Hrvatski Crveni križ sudjeluje u aktivnostima vezanima uz krizne situacije, tijekom svih faza krize, od pripreme preko odgovora na kriznu situaciju i pomoći u oporavku po završetku krize.

Hrvatski Crveni križ priprema se i djeluje u katastrofama i izvanrednim situacijama. Osposobljava ekipe za djelovanje u katastrofama na lokalnoj i nacionalnoj razini te informira stanovnike svih dobnih skupina o postupcima i pravilnom ponašanju u takvim situacijama.

Priprema ekipa za djelovanje u katastrofama i izvanrednim situacijama organizira se na lokalnoj razini kroz osposobljavanje gradskih i županijskih interventnih timova. Svaki član usvaja osnovna znanja iz prve pomoći, psihosocijalne podrške, sigurnosti i samozaštite te komunikacije. Zatim se specijalizira iz nekog od područja: prve pomoći (napredna obuka), procjene situacije, poslova službe traženja, organizacije prihvata i smještaja ili osiguranja pitke vode i minimalnih higijenskih uvjeta. Za članove interventnih timova koji se posebno istaknu postoje dodatne obuke za djelovanje u međunarodnim misijama pomoći.

Pripremu za krizne situacije Hrvatski Crveni križ provodi aktivnostima koje doprinose spremnosti Operativnih snaga i građana na kriznu situaciju s ciljem ublažavanja posljedica krizne situacije na zdravlje, život i socijalnu sigurnost zajednice.

Priprema obuhvaća:
    – planiranje
    – osposobljavanje i uvježbavanje Operativnih snaga
    – opremanje Operativnih snaga
    – edukaciju stanovništva

Najvažnije aktivnosti Hrvatskog Crvenog križa u kriznoj situaciji su:
    – procjena situacije i potreba na terenu,
    – podrška pri evakuaciji stanovništva pogođenog kriznom situacijom,
    – organizacija smještajnih kapaciteta na sigurnim lokacijama te organizacija prehrane za pogođeno stanovništvo i pripadnike operativnih snaga
    – prikupljanje, skladištenje i podjela humanitarne pomoći
    – podrška zdravstvenim institucijama u provođenju aktivnosti zaštite života i zdravlja
    – pružanje psihosocijalne podrške stanovništvu pogođenom kriznom situacijom i pripadnicima operativnih snaga, briga o ranjivim skupinama
    – aktivnosti Službe traženja, odnosno povezivanje razdvojenih članova obitelji
    – pročišćavanje vode i osiguravanje pitke vode,
    – podrška u poboljšanju sanitarnih uvjeta i promocija higijene
    – organizacija izvanrednih akcija darivanja krvi
    – podrška operativnim snagama Civilne zaštite u spašavanju iz vode.
    – sudjelovanje u informiranju lokalnog stanovništva o kriznoj situaciji i poduzetim aktivnostima

Važni savjeti u katastrofama :

 10 važnih savjeta u pripremi za katastrofe :

 • Napravite osobni plan za slučaj katastrofe
 • Gdje god bili, upoznajte se s mogućim opasnostima i planovima sigurnosti
 • S članovima obitelji i prijateljima dogovorite načine kontaktiranja
 • S članovima obitelji i prijateljima dogovorite mjesta susreta
 • Izaberite osobu za kontakt izvan Vaše regije
 • Izradite osobni plan za slučaj katastrofe, uvijek ga držite uz sebe i potičite druge da učine isto
 • Naučite pažljivo slušati lokalni radio i kako isključiti dovod struje, vode i plina u kućanstvo
 • Složite komplet za katastrofe i držite ga na dohvatu
 • Ako ih imate, redovito održavajte uređaje za otkrivanje požara
 • Naučite prvu pomoć

10 važnih savjeta u slučaju katastrofe

 • U slučaju katastrofe nazovite žurne službe (112) i slijedite njihove upute
 • Ostanite zajedno s bližnjima na sigurnom mjestu
 • Pružite prvu pomoć i pozovite pomoć
 • Ukoliko unutar objekta nije sigurno, izađite i ostanite vani
 • Ukoliko je sigurno sa sobom ponesite komplet za katastrofe i kućne ljubimce
 • Ukoliko je sigurno isključite dovod plina, struje, vode i zaključajte objekt
 • Ukoliko je sigurno uđite u objekt i ostanite u njemu
 • Slušajte lokalnu radijsku postaju i slijedite sigurnosne upute
 • Provjerite možete li pomoći susjedima
 • Slijedite vaš osobni plan za katastrofe

 

 • Sadržaj kompleta za katastrofe

Komplet za katastrofe trebao bi sadržavati osnovne podatke i stvari. Treba biti manjih dimenzija, od vodootpornog materijala. Držite ga na sigurnom i lako dostupno mjestu.

 • Važni telefonski brojevi
 • Komplet za prvu pomoć
 • Svjetiljka s rezervnim baterijama
 • Radio aparat s rezervnim baterijama
 • Popis lijekova za kronične bolesti
 • Rezervne naočale ili leće
 • Voda u boci
 • Hrana i slatkiši s dugim rokom trajanja
 • Kopije važnih dokumenata, osobne iskaznice i police osiguranja
 • Mobilni telefon i punjač
 • Rezervni ključevi doma i automobila
 • Potrepštine za osobnu higijenu
 • Olovka i blok papira
 • Džepni nožić i zviždaljka

S sobom po potrebi ponijeti :

 • Dječju hranu
 • Lijekove
 • Pokrivače i rezervnu odjeću
 • Dječje igračke
 • Kućne ljubimce, ako ih možete povesti bez dovođenja sebe u opasnost
 • Novac
 • Dodajte ostale stvari ovisno o svojim potrebama

Redovito provjeravajte sadržaj kompleta  za katastrofu.Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

X