Postani korisnik socijalnog programa


  Podnosim:

  Ostvarujete li neki oblik pomoći preko Centra za socijalnu skrb?

  Ako je odgovor da, navesti oblik pomoći i mjesečni iznos. Navesti samo ako ostvarujete stalnu mjesečnu pomoć (zajamčenu minimalnu naknadu, invalidninu, doplatak za pomoć i njegu..)
  OPIS OBITELJSKE SITUACIJE:

  PRISTANAK:
  Potvrđujem da su podaci navedeni u izjavi točni i potpuni, te da sam upozoren/a da za točnost podataka koje sam naveo/la odgovaram kazneno i materijalno, sukladno odredbi čl.107.st.2.Zakona o socijalnoj skrbi.
  Ovlašćujem Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec da može koristiti moje osobne podatke i razmjenjivati ih s drugim udrugama, ustanovama, javnim i državnim tijelima, a u svrhu utvrđivanja mojeg prava na materijalne oblike pomoći preko GDCK Ivanec.
  Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec kao Voditelj obrade osobnih podataka jamči da će se navedeni podaci evidentirati i zaštititi u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Općom uredbom (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka. Osobne podatke GDCK Ivanec čuvati će do isteka svih zakonskih obaveza povezanih sa čuvanjem osobnih podataka, a zaprimljena dokumentacija koja nije potrebna za ostvarivanje usluge biti će odmah uništena.  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

  X