Civilna zaštita

Sukladno novom Zakonu o sustavu civilne zaštite operativne snage Hrvatskog Crvenog križa su temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa i planovima donesenih na temelju posebnih propisa kojim se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa, odredbama ovog Zakona i Državnom planu djelovanja civilne zaštite.

Pripremanje i djelovanje Hrvatskog Crvenog križa u slučaju elementarnih nepogoda i katastrofa ima svoju zakonsku podlogu u Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (članak 2.,članak 8. stavak 13.), Zakonu o sustavu civilne zaštite (NN 82/15).

 GDCK Ivanec zastupljeno je sa jednim predstavnikom u radu Stožera civilne zaštite svake jedinice lokalne samouprave na području svojeg djelovanja, putem djelatnika i/ili volontera.

Odluka o imenovanju Kriznog Stožera GDCK Ivanec

Operativni plan civilne zaštite

 Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

X