Postani član

Članovi GDCK Ivanec mogu biti fizičke i pravne osobe.

Članstvo u GDCK Ivanec je dobrovoljno. Član može biti svaka osoba, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, političkom ili drugom uvjerenju, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. 

Članovi GDCK Ivanec su:

 • Punoljetne poslovno sposobne osobe (aktivni članovi)
 • Dobrovoljni darivatelji krvi
 • Mladi članovi
 • Potporni (pomažući) 
 • Počasni članovi

Aktivni članovi su punoljetne poslovno sposobne osobe koje su spremne sudjelovati u radu GDCK Ivanec i plaćati članarinu.

Dobrovoljni darivatelji krvi su članovi bez obveze plaćanja članarine, ukoliko se svog prava ne odreknu. 

Mladi članovi su učenici, studenti, odnosno mlade osobe do 30 godina starosti koji su spremni sudjelovati u radu GDCK Ivanec i plaćati članarinu. Mlade osobe od 18 do 30 godina starosti mogu izabrati žele i biti aktivni ili mladi članovi.

Potporni (pomažući) članovi su fizičke i pravne osobe koje pomažu GDCK Ivanec kroz pokroviteljstvo ili drugi oblik pomoći.

Počasni članovi su osobe koje su dobrotvornim radom i osobitim zaslugama pridonijele općem razvoju GDCK Ivanec.

Odluka o visini članarine u 2022.

Postani član


  Kategorija člana:

  PRISTANAK:
  Podaci će se koristiti isključivo za potrebe Hrvatskog Crvenog križa i neće biti dostupne trećoj osobi. Član Hrvatskog Crvenog križa obvezuje se prihvatiti i poštivati Zakon o Hrvatskom Crvenom križu, Statut Hrvatskog Crvenog križa, Etički kodeks Hrvatskog Crvenog križa i temeljna načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. U slučaju nepoštivanja navedenog pokreće se i provodi postupak odgovornosti.

  OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU I OBRADI OSOBNIH PODATAKA

  Hrvatski Crveni križ je voditelj obrade osobnih podataka koji se prikupljaju u svrhu učlanjenjai vođenja evidencije članova Hrvatskog Crvenog križa sukladno članku 12. Zakona o udrugama ("Narodne novine", br. 74/14), a temeljem kojeg je udruga dužna voditi popis svojih članova s obveznim osobnim podacima o imenu, prezimenu, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja, a može sadržavati i ostale podatke koji spadaju u osobne podatke. Radi ispunjenja svrhe obrade, Vaši osobni podaci obrađivat će se isključivo za: upis u evidenciju članova, provjeru članstva u udruzi, provjeru obaveze uplate članarine, provjeru točnosti i ispravnosti odnosno ažuriranje osobnih podataka. Odbijanjem upisa obveznih podataka ne može se postati članom Hrvatskog Crvenog križa. Temeljem članka 11.Statuta Hrvatskog Crvenog križa članove Hrvatskog Crvenog križa, na području gdje imaju prebivalište, učlanjuju općinska i gradska društva Hrvatskog Crvenog križa sa svojstvom pravne osobe. Vaše osobne podatke koristit će Hrvatski Crveni križi njegovi ustrojstveni oblici (društva Crvenog križa). Bez Vaše prethodne suglasnosti, osobni podaci neće biti dijeljeni s drugim osobama niti će se prenositi trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji. Upis ostalih osobnih podataka (kontakt podaci) i označavanje polja u kućicama navedenih na pristupnici je dobrovoljan te ima značaj privole voditelju obrade da može poduzimati radnje vezano za obradu osobnih podataka prema propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka i na temelju nje je dopuštena, na način i u opsegu koji su u skladu sa svrhom, uporaba osobnih podataka koji će se koristiti u svrhu telefonske ili e-mail komunikacije s članom, slanje obavijesti o aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa odnosno objavi Registru članova. Vaše ćemo osobne podatke čuvati za vrijeme potrebno za postizanje odgovarajućih opisanih svrha, tj. za vrijeme trajanja Vašeg članstva te sve dok želite ostati s nama u kontaktu i primati naše obavijesti sukladno privoli koju ste nam dali prilikom pristupanju članstvu udruge, odnosno dok ne povučete privolu u cjelosti ili djelomično. Ukoliko i kada zaprimimo vaš zahtjev za pristup, ispravak ili brisanje osobnih podataka, opoziv privole, zahtjev za ograničenjem obrade vaših osobnih podataka, odnosno bilo koji sličan prigovor, odmah ćemo postupiti prema vašem zahtjevu te Vas o istom izvijestiti. Navedena prava možete ostvariti slanjem pisanog zahtjeva na sluzbenik-za-zop@hck.hr.

  Odluka o visini članarine za 2023.  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

  X