Postani korisnik projekta “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III UP.02.1.1.16.”

Prijava za korištenje usluge potpore i podrške u sklopu projekta "Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III UP.02.1.1.16."


  Odaberite opciju:

  Odaberite opciju:

  ANAMNESTIČKI PODACI:
  (podaci o obitelji, zdravstveno stanje osobe u potrebi, materijalne prilike, stambene prilike, koje usluge su Vam potrebne….)

  PRISTANAK:
  Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da su podaci u ovoj Prijavi istiniti i potpuni. Ovim putem dajem dozvolu djelatnicama GDCK Ivanec da uslugu pružaju u mojoj kući/stanu.

  GDCK Ivanec prikuplja Vaše osobne podatke u svrhu vašeg uključivanja u Projekt, provedbe i izvještavanja o projektu Zaželi-Aktivne zajednici, na temelju Ugovora potpisanog s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (u daljnjem tekstu:UT) i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ureda za financiranje i ugovaranje projekata EU (u daljnjem tekstu: PT2) s jedne strane i GDCK Ivanec s druge strane kao Korisnika bespovratnih sredstava.

  S osobnim podacima sudionika projekta Zaželi-Aktivne u zajednici, koji su uključeni u izvještajnoj dokumentaciji GDCK Ivanec biti će upoznato UT, PT2, i Projekti ured Leota kao vanjski stručnjak za provedbu projekta Zaželi-Aktivne u zajednici.

  Dostavljeni osobni podaci koristiti će se za potrebe uključenja u projekt, praćenja provedbe, nadzor sufinanciranja ili za ostalu povezanu poslovnu komunikaciju (zahtjev za dodatnim informacijama) kao i za potrebe dokazivanja prihvatljivosti za financiranje.

  Također, u svrhe dokazivanja provedbe, početna i završna Konferencija projekta može biti fotografirana ili snimana za potrebe izvještavanja. Za fotografiranje korisnika (starije osobe) u svrhu dokazivanja provede projekta tražiti će se privola. Podaci se čuvaju dok god je to opravdano projektnim ugovorima s donatorima te računovodstvenim i drugim zakonskim pravilima.

  Ako krajnji korisnik ne može dati osobni podatak (dokaz o nemoći/bolesti/ostvarivanju prava na neki oblik pomoći sličan usluzi koju GDCK Ivanec nudi ovim projektom ili bilo koji drugi osobni podatak koji je opravdano potreban), GDCK Ivanec će osobni podatak prikupiti po službenoj dužnosti, sukladno čl.14. Opće Uredbe EU (2016/679) od 27.04.2016.g. i o tome izvijestiti korisnika unutar razumnog roka odnosno najkasnije u trenutku prve komunikacije ostvarene s ispitanikom/ korisnikom.

  Za upite oko korištenja Vaših osobnih podataka, ostvarivanje prava na pristup osobnim podacima i njihovoj obradi, te ulaganje prigovora na obradu na što ostvarujete prava sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka, obratite se našem službeniku za zaštitu podataka putem elektroničke pošte: sluzbenik@crveni-kriz-ivanec.hr.

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

  X