Zaštita i promicanje zdravlja

Zdravstvene su aktivnosti prema članku 10. stavak 2. Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/2010) definirane kao zdravstveni odgoj, prosvjećivanje i informiranje svojih članova i drugih građana , a posebno djece i mladeži. Potiču i osposobljavaju za zdravstvenu samozaštitu i su-zaštitu, kao i pružanje pomoći građanima, sudjeluju u promociji zdravog načina života te prevenciji bolesti ovisnosti, rehabilitaciji i resocijalizaciji ovisnika.

GDCK Ivanec nastojat će osmisliti, razraditi i provoditi različite programe i aktivnosti za zaštitu zdravlja u suradnji sa stručnim ustanovama/osobama/predavačima i volonterima Društva :

Cilj: doprinijeti povećanju građana koji redovito brinu o svom zdravlju

Aktivnosti:

  • Edukacija stanovništva o novim zaraznim bolestima, podrška sustavu javnog zdravstva u razvoju novih zdravstvenih programa sukladno javnozdravstvenim prioritetimaProjekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

X