Javne ovlasti i djelatnosti

Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec provodi slijedeće javne ovlasti:

 • Izvršava obveze RH kao potpisnice Ženevskih konvencija i Dopunskih protokola u dijelu poslova koji su mu povjereni
 • Organizira i vodi Službu traženja
 • Traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć 
 • Pokreće, organizira i provodi ili sudjeluje u redovnim i izvanrednim akcijama solidarnosti za pomoć osobama u potrebi i žrtvama velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća, te osigurava čuvanje određenih količina materijalnih dobara za te potrebe
 • Osposobljava građane za pružanje prve pomoći u svakodnevnom životu, školovanju, na radu, prometnim, velikim prirodnim, ekološkim i drugim nesrećama, vodi evidenciju i izdaje odgovarajuća uvjerenja
 • Osposobljava kandidate za vozače i vozače iz nastavnog predmeta Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi i tome vodi evidenciju
 • Provodi osposobljavanje za pružanje prve pomoći na radu sukladno Zakonu o zaštiti na radu
 • Organizira i provodi akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Popularizira dobrovoljno darivanje krvi, okuplja darivatelje, vodi o njima evidenciju, te im dodjeljuje potvrde i priznanja
 • Ustrojava, obučava i oprema ekipe za izvršavanje zadaća u slučaju velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća i katastrofa
 • Obavlja i druge javne ovlasti propisane Zakonom i Statutom

Osim javnih ovlasti obavlja i slijedeće djelatnosti sukladno potrebama lokalne zajednice i osiguranim sredstvima:

 • Radi na zdravstvenom odgoju, prosvjećivanju i informiranju svojih članova i drugih građana, a naročito djece i mladeži; sudjeluje u promociji zdravog načina života te prevenciji bolesti ovisnosti
 • Provodi programe pomoći i njege starijih i nemoćnih osoba
 • Organizira i provodi prijevoz robe u humanitarne i druge svrhe
 • Organizira razne oblike solidarnosti i međusobnog pomaganja građana
 • Organizira i provodi programe humanističkog odgoja djece i mladih
 • Obavlja i druge djelatnosti sukladno Zakonu i StatutuProjekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

X