Mladež Crvenog križa

MLADI HCK / PROGRAMI

Programi za mlade Crvenog križa odnose se na provedbu projekta „Odgoj za humanost“. Projekt se temelji na usvajanju znanja i vještina koje doprinose razumijevanju humanosti i humanog djelovanja, važnosti pomaganja drugima i očuvanja vlastite dobrobiti, upoznavanju s pravima i obvezama, prihvaćanju različitosti i međusobnom uvažavanju, promicanju dobrovoljnog rada i angažmana za opće dobro u lokalnoj zajednici, te razvoju solidarnosti, tolerancije i voluntarizma. Prilikom provedbe programa, posebna je pažnja usmjerena na razvoj socijalne svijesti u mladih, osobito tolerancije prema drugima i odgovornosti za sebe i svoju lokalnu zajednicu.

Programi se kontinuirano provode u dječjim vrtićima, nižim i višim razredima osnovnih škola, srednjoj školi, u Klubu mladih GDCK-a Ivanec, te sa djecom i mladima lokalne zajednice u gradskoj knjižnici u Ivancu. Programi se također realiziraju i u radu s našim volonterima putem predviđenih programa edukacije volontera. 

Tematske cjeline programa su sljedeće: Prva pomoć, Učimo o Crvenom križu, Prava čovjeka i djece, Volim druge, Prevencija ovisnosti i Prevencija trgovanja ljudima. Svi navedeni programi provode se putem kreativnih i edukativnih radionica koje su se kroz višegodišnje iskustvo pokazale vrlo korisne i učinkovite.

  • Prva pomoć je program kojim se nastoji upoznati djecu i mlade s osnovnim načinima pružanja prve pomoći, samopomoći i pomoći drugima u slučaju nezgoda s ciljem da usvoje znanja i vještine pravilnih načina reagiranja na mjestu nezgode, a posebice u kontekstu školskog okruženja, tijekom boravka u parku, na igralištu ili na putu do kuće. Program se provodi već u najranijoj dječjoj dobi sa starijim skupinama djece u dječjim vrtićima, a pod nazivom radionice  „Za učenje prve pomoći nikada nije prerano“. Radionice se provode i u prva 4 niža razreda osnovnih škola pod nazivom „Pomoć, pomoć“. Radionica „Osnove prve pomoći“ provodi se sa članovima Kluba mladih GDCK Ivanec, te sa volonterima GDCK-a Ivanec.
  • Učimo o Crvenom križu program je koji obuhvaća sljedeće radionice: „Postanak Crvenog križa“, „Humanost“ i „Darivanje krvi“. Navedene radionice provode se u višim razredima osnovnih škola, u Klubu mladih GDCK Ivanec, te sa volonterima GDCK-a Ivanec. „Postanak Crvenog križa“ je radionica putem koje se usvajaju znanja o povijesti nastanka humanitarne organizacije Crvenog križa, načelima rada Crvenog križa, te aktivnostima i djelatnostima Crvenog križa. Putem radionice „Humanost“ mladi su upoznati sa pojmom humanosti, važnosti i značajem humanog ponašanja, te principima rada humanitarnih organizacija. Radionicom „Darivanje krvi“ informira se o važnosti krvi, akcijama dobrovoljnog darivanja krvi, te važnosti humanog ponašanja prema drugima uz naglasak na značaj darivanja krvi za spašavanje tuđih života. Navedene radionice od posebnog su značaja budući da putem njihove provedbe informiramo o djelatnostima Crvenog križa, a članovi Kluba mladih na temelju tih znanja uvelike pomažu u promociji Crvenog križa u lokalnoj zajednici. 
  • Prava čovjeka i djece program je koji se pod istim imenom provodi putem radionica u svim razredima osnovnih škola, te u Klubu mladih GDCK Ivanec, gdje su djeca i mladi na kreativan način upoznati sa svojim pravima i dužnostima.
  • Volim druge program je kojim se učenike nastoji senzibilizirati o specifičnostima razvojnih poteškoća u djece, odnosno podrazumijeva osvještavanje učenika o svakodnevnim i praktičnim problemima s kojima se susreću djeca s poteškoćama u razvoju. Također usvajaju znanja i vještine adekvatnih načina ophođenja prema djeci s poteškoćama u konkretnim situacijama u školi i izvan nje, a sve sa svrhom stjecanja dubljeg razumijevanja problematike i razvoja osjećaja humanosti, solidarnosti i uvažavanja djece s poteškoćama u razvoju ili drugim oblicima bolesti i poteškoća koje ih onemogućavaju u svakodnevnom funkcioniranju. Program se provodi putem radionice „Marko u školi“  u nižim razredima osnovne škole, a u Klubu mladih GDCK Ivanec obrađuje se unutar radionice na temu „diskriminacija-predrasude-stereotipi“.
  • Prevencija ovisnosti program je koji se provodi u višim razredima osnovne škole pod istim imenom, a obuhvaća teme ovisnosti o alkoholu, drogama i duhanu. Učenici su putem radionice informirani o štetnim posljedicama konzumacije sredstava ovisnosti, uz naglasak na važnost donošenja ispravnih odluka kojima biraju zdravlje i zdrav način života.
  • Prevencija trgovanja ljudima vrlo je važan program sigurnosti djece koji se provodi putem radionica „Mišica Milica-što činiti u nevolji?“, i „Što treba činiti?“ u nižim razredima osnovnih škola. Učenici su na taj način upoznati sa okolnostima u kojima je ugrožena njihova sigurnost, sa važnošću njihove dobrobiti i zaštite, te imaju priliku naučiti pravilne načine reagiranja i samozaštite u situacijama opasnosti. Radionica „Neću biti rob(a)!“ provodi se u srednjoj školi te je značajna za mlade budući da su mladi jedna od najranjivijih skupina zahvaćena ovom problematikom. Mladi su prilikom traženja zaposlenja u velikom riziku zbog postojanja oglasa koji nude nerealne pogodnosti, a iza kojih se skrivaju potencijalne opasnosti. Osim informiranja o problemu, u mladih se nastoji podići svijest o opasnostima, naučiti ih prepoznati opasnosti, te imajući u vidu mjere opreza podučiti načinima samozaštite, kao i upoznati sa rizicima koje nose nepromišljene odluke. Ista se radionica provodi i u Klubu mladih GDCK Ivanec. 

Svi programi, odnosno radionice provode se u skladu sa Planom i programom rada za predviđenu školsku godinu u suradnji sa školama, Programom rada Kluba mladih GDCK Ivanec, te Programom rada s volonterima, a radionice u gradskoj knjižnici Ivanec organiziraju se u suradnji sa knjižnicom prilikom obilježavanja važnih datuma. Također, svake se godine kontinuirano obilježavaju važni datumi Crvenog križa povodom čega se također organiziraju radionice u školi ili u lokalnoj zajednici. 

Mladi su uključeni i u redovne aktivnosti GDCK-a Ivanec: akcije u lokalnoj zajednici, briga o okolišu, zaštita zdravlja i prevencija bolesti (HIV, AIDS, TBC), promocija, akcije i obilježavanje dobrovoljnog darivalaštva krvi, uključivanje u humanitarne programe i akcije solidarnosti, sabirne akcije i akcije podjele hrane, odjeće, obuće, igračaka, higijenskih potrepština, obilježavanje tjedna Crvenog križa, obilježavanje svjetskog dana prve pomoći, te niz drugih važnih aktivnosti.

Dosadašnja suradnja sa vrtićima, knjižnicom i školama bila je izuzetno kvalitetna, a povratna informacija učenika mjerena putem evaluacijama također govori u prilog tome da je provedba niza programa svrsishodna. Djeca i mladi aktivno sudjeluju u provedbi edukativnih i kreativnih radionica, te pokazuju visok stupanj  zainteresiranosti i motivacije, a tijek provedbe programa kontinuirano je objavljivan u lokalnim medijima. Dugogodišnjom suradnjom sa vrtićima, školama, knjižnicom i medijima GDCK Ivanec uspješno razvija dobru praksu provedbe programa. 

KLUB MLADIH

ŠTO JE TO KLUB MLADIH?

KLUB MLADIH GDCK IVANEC projekt je GDCK-a Ivanec kojim se želi stvoriti sigurno mjesto u zajednici na kojem bi se mladi okupljali i konstruktivno provodili svoje slobodno vrijeme, a putem sudjelovanja u različitim društvenim, kreativnim, edukativnim, sportskim i humanitarnim aktivnostima.  

SVRHA KLUBA MLADIH

Svrha KLUBA MLADIH jest osnaživanje mladih, aktiviranje mladih na pružanje pomoći ljudima kojima je to potrebno (starim i nemoćnim osobama, djeci s poteškoćama u učenju, djeci iz siromašnih obitelji, jednoroditeljskim obiteljima i obiteljima s više djece), poticanje volonterstva u mladih, jačanje socijalne svijesti, osvještavanje dobrobiti vlastitog zdravlja i promicanje zdravih navika, aktivno uključivanje u lokalnu zajednicu, prevencija ovisnosti, razvoj prosocijalnog ponašanja u mladih, prevencija društveno neprihvatljivog ponašanja, usvajanje vrijednih novih znanja i vještina, širenje ideja i načela rada organizacije Crvenog križa, promicanje humanitarnih djelatnosti Crvenog križa i aktivno  sudjelovanje u njima, ostvarenje novih poznanstava, susreti sa Klubovima mladih drugih društava Crvenog križa, te druženje i zabava. 

Krajnja svrha jest da sudjelovanjem u KLUBU mladi ostvare vrijedne i višestruke dobrobiti za vlastiti rast i razvoj, za svoju užu i širu okolinu, te svoju lokalnu zajednicu. 

TKO MOŽE BITI ČLAN KLUBA MLADIH?

Članovi KLUBA mogu biti:

– mladi u dobi od 12 do 26 godina

– mladi koji stanuju u široj okolici Ivanca 

– mladi različitog spola, obrazovanja, vjere, nacionalne pripadnosti, socioekonomskog statusa

– mladi koji žele dio svog slobodnog vremena posvetiti konstruktivnim aktivnostima

– mladi koji prihvaćaju i promiču načela rada organizacije Crvenog križa

– mladi koji imaju želju za druženjem, pomaganjem, učenjem novih znanja i vještina, volontiranjem… 

SADRŽAJ AKTIVNOSTI KLUBA MLADIH

Unutar KLUBA mladi će se baviti aktivnostima koje su sadržajno usko povezane sa djelatnošću humanitarne organizacije Crvenog križa, ali i onima koje su šire od okvira djelatnosti Crvenog križa, a bliske dobi mladih adolescenata. 

Važno je napomenuti kako se sve aktivnosti u kojima mladi sudjeluju unutar KLUBA, bilježe u volontersku knjižicu članova, budući da se članovi KLUBA vode u evidenciji naših mladih volontera. Obzirom na to, po izlasku iz KLUBA članovi imaju pravo na pripadajuće Potvrde (Potvrda o kompetencijama, odnosno Potvrda o volontiranju), a na njih se odnose sva pripadajuća prava i obveze koje proizlaze iz Zakona o volonterstvu, Pravilnika o volontiranju u Hrvatskom Crvenom križu, Etičkog kodeksa volontera i Etičkog kodeksa Hrvatskog Crvenog križa.  

NAČIN RADA KLUBA MLADIH

U KLUBU MLADIH aktivnosti će se realizirati putem edukativnih radionica, kreativnih radionica, predavanja, edukacija, tečajeva, prezentacija, organizacije javnih tribina, promocije vlastitih radova na štandovima u gradu, podjele letaka i brošura, organiziranja humanitarnih akcija, terenskog rada, uređenja okoliša i td.

Prilikom radionica koristiti će se različite tehnike i metode rada kao što su rad u malim grupama, grupna diskusija, oluja ideja, igranje igara, korištenje elemenata psihodrame, ispunjavanje radnih listića, igre asocijacija, upotreba društvenih igara itd. 

Sastanci KLUBA održavaju se 2-3 puta mjesečno u prostorijama GDCK-a Ivanec, na adresi Đure Arnolda 11, 42240 Ivanec. 

Mladež Crvenog križa

Pravila rada s mladimaProjekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

X