Projekt – Zaželi II

Naziv projekta: ZAŽELI – Aktivne u zajednici II
Kodni broj: UP.02.1.1.16.0184
Fond: Europski socijalni fond
Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Korisnik: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec

Partneri:
Centar za socijalnu skrb Ivanec
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin
Grad Ivanec
Općina Maruševec
Općina Donja Voća

Trajanje projekta: 25.10.2022.-25.06.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 741.600,00 HRK
Udio sufinanciranja Europskog socijalnog fonda iznosi 100% (741.600,00 HRK)

Područje provedbe projekta:
Grad Ivanec
Općina Maruševec
Općina Donja Voća

Cilj projekta: Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina te potaknuti socijalnu uključenost starijih i nemoćnih osoba na području Ivanca, Maruševca i Donje Voće

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Gradskog društva Crvenog križa Ivanec.Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

X