Služba traženja

Služba traženja jedna je od najstarijih djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa, koju je Republika Hrvatska po obvezama preuzetim ratifikacijom Ženevskih konvencija kao javnu ovlast povjerila Hrvatskom Crvenom križu. Služba traženja i tijekom narednog mandatnog razdoblja obavljati će aktivnosti na obnavljanju obiteljskih veza osoba razdvojenih od svojih članova obitelji te traženja osoba koje nemaju vijesti o njima zbog oružanog sukoba, drugih situacija nasilja, prirodnih nepogoda, migracija ili drugih situacija koje zahtijevaju humanitarno djelovanje.

Predviđa se kako će se najveći dio aktivnosti Službe traženja u narednom razdoblju odnositi na pružanje usluga izbjeglicama, tražiteljima azila kao i drugim kategorijama migranata razdvojenih od svojih obitelji, kao i osobama razdvojenim uslijed prirodnih katastrofa.

Služba traženja će raditi na razvijanju svoje djelatnosti u skladu sa smjernicama Strategije obnavljanja obiteljskih veza Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Također, planira se redovna obuka djelatnika i volontera Službe traženja; obuka za nove djelatnike i volontere, kao i obuka osoba koje su ranije bile educiranje za poslove Služe traženja

Ciljevi:

 • omogućiti građanima što brže rješavanje osobnih traženja
 • pridonijeti senzibilizaciji javnosti za pitanje međunarodnog humanitarnog prava
 • obnavljanje obiteljskih veza i uspostavljanje kontakta između razdvojenih članova obitelji (mirnodopska traženja, traženja u slučaju prirodnih katastrofa )
 • povećati broj članova/volontera osposobljenih za rad službe traženja

Aktivnosti:

 • rad s tražiteljima
 • prikupljanje, evidentiranje i obrada podataka o traženoj osobi i tražitelju
 • suradnja s nadležnim institucijama i drugim organizacijama
 • pismena evidencija, obrasci, protokoli
 • edukacija o radu Službe traženja (za djelatnike, članove i  volontere Crvenog križa) integrirana u  djelovanje u katastrofama/nesrećama, kao i za obnavljanje obiteljskih veza osoba razdvojenih uslijed migracija
 • edukacija članova gradskog interventnog tima (obavljanje poslova ST u slučaju katastrofa)

Korisnici :

 • članovi obitelji, rođaci, prijatelji
 • pripadnici dijaspore van zemlje
 • migranti, azilanti, raseljene osobe
 • institucije

Izvoditelj programa: samostalno, HCK, članovi/volonter Crvenog križa, Interventni tim GDCK IvanecProjekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

X