Prva pomoć

Prva pomoć jedna je od temeljnih djelatnosti Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca te je ključna za identitet Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca diljem svijeta već više od 150 godina.

Kao nositelj doktrine prve pomoći, Hrvatski Crveni križ usklađuje svoj rad s europskim smjernicama i primjenjuje ih putem 10 standardnih oblika tečajeva prve pomoći koje provode društva Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 8. (st.7.-10.) Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/2010)

Hrvatski Crveni križ na temelju javnih ovlasti:

– oblikuje doktrinu prve pomoći, brine o njezinom unapređenju i usklađivanju s europskim smjernicama te primjeni u svim programima edukacije na području Republike Hrvatske

– sudjeluje u provedbi nacionalnog programa prve pomoći za građane, obavlja osposobljavanje  i obnovu znanja volontera Hrvatskog Crvenog križa i građana za pružanje prve pomoći u svakodnevnom životu, školovanju, prometnim i svim drugim nesrećama, pripadnika spasilačkih ekipa, pripadnika vatrogasnih postrojbi, policije i drugih. Organizira i provodi osposobljavanje, stručno usavršavanje i obnovu znanja instruktora, predavača i ispitivača prve pomoći i o tome vodi evidenciju

– sudjeluje u provedbi programa prve pomoći za kandidate za vozače motornih vozila i vozače, provodi osposobljavanje iz nastavnog predmeta pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, organizira i provodi osposobljavanje , stručno usavršavanje i obnovu znanja predavača i ispitivača iz nastavnog predmeta pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći , i o tome vodi evidenciju

– provodi osposobljavanje i obnovu znanja radnika za pružanje prve pomoći na radu

U cilju popularizacije prve pomoći provodimo/sudjelujemo u

  • organiziranju radionica upoznavanja djece i mladih s prvom pomoći u okviru Kurikuluma za međupredmetnu temu Zdravlje za OŠ I SŠ u RH (NN 10/2019)
  • provedbi promidžbenih aktivnosti popularizacije i upoznavanja građana s važnošću prve pomoći obilježavanjem Svjetskog dana prve pomoći i Tjedna Hrvatskog Crvenog križa
  • organizaciju natjecanja ekipa prve pomoći osnovnih i srednjih škola (oko 100 sudionika) u suradnji sa osnovnim i srednjim školama na području djelovanja GDCK Ivanec
  • vježbama zaštite i spašavanja koje organiziraju JLSU
  • Odrađujemo usluge osiguranja javnih događaja

STANDARDIZIRANI TEČAJEVI PRVE POMOĆI

r.br.

NAZIV EDUKACIJE 

STUPANJ EDUKACIJE 

CILJANA SKUPINA

TRAJANJE 

ZAKON/PROPIS/OSTALO

1.

Tečaj osnovnih postupaka održavanja života 

OSNOVNA EDUKACIJA – MODUL A

Volonteri, građani, članovi organizacija, profesionalno osoblje, zainteresirani pravni subjekti

5 nastavnih sati

Katalog edukacija HCK 

2. 

Osnovni tečaj prve pomoći 

OSNOVNA EDUKACIJA-MODUL A + B 

Volonteri, građani, članovi organizacija, profesionalno osoblje, zainteresirani pravni subjekti

9 nastavnih sati

Katalog edukacija HCK 

3. 

Tečaj osnovni postupaka održavanja života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora

OSNOVNA EDUKACIJA MODUL A + AVD 

Volonteri, građani, članovi organizacija, profesionalno osoblje, zainteresirani pravni subjekti

8 nastavnih sati

Katalog edukacija HCK 

Pravilnik o standardima za provođenje programa

javno dostupne rane defibrilacije NN 86/2020

4. 

Osnovni tečaj prve pomoći uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora

OSNOVNA EDUKACIJA MODUL A + B + AVD 

Volonteri, građani, članovi organizacija, profesionalno osoblje, zainteresirani pravni subjekti

12 nastavnih sati

Katalog edukacija HCK 

Pravilnik o standardima za provođenje programa

javno dostupne rane defibrilacije NN 86/2020

5. 

Tečaj osnovnih postupaka oživljavanja uz korištenje automatskog vanjskog defibrilatora 

OSNOVNA EDUKACIJA – KPR/AVD

Volonteri, građani, članovi organizacija, profesionalno osoblje, zainteresirani pravni subjekti

6 nastavnih sati

Katalog edukacija HCK 

Pravilnik o standardima za provođenje programa

 javno dostupne rane defibrilacije NN 86/2020

6. 

Tečaj za specijalističke timove prve pomoći 

SPECIJALISTIČKA EDUKACIJA – MODUL A+B+AVD+C

Interventni timovi HCK, volonteri i zaposlenici HCK/DCK, žurne službe

20 nastavnih sati

Katalog edukacija HCK 

7. 

Tečaj prve pomoći – osposobljavanje kandidata za vozače

OSNOVNA EDUKACIJA

Građani-kandidati za vozače upisani u auto školu

9 nastavnih sati

Javna ovlast sukladno Zakonu o

Hrvatskom Crvenom križu   i

Zakonu o sigurnosti prometa na cestama

(NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13,

 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20)

8. 

Tečaj osposobljavanja radnika za pružanje prve pomoći na radu

OSNOVNA EDUKACIJA

Zaposlenici sukladno Zakonu zaštiti na radu 

sukladno Programu GDCK Ivanec

Javna ovlast sukladno Zakonu o

Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10, 136/20)   i

Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14,

154/14 , 94/18, 96/18)

9. 

Osnovni tečaj prve pomoći za volontere

OSNOVNA EDUKACIJA

Volonteri

6 nastavnih sati

Katalog edukacija HCK 

10.

Prva pomoć za odgojno obrazovne djelatnike

OSNOVNA EDUKACIJA

Odgojno-obrazovni djelatnici

8 nastavnih sati

Pravilnik o načinu postupanja

 odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u

poduzimanju mjera zaštite prava učenika

 te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim

tijelima   (NN 132/13)

Odluka – visina naknade za održavanje tečajeva prve pomoći

Katalog edukacija HCK – dostupan na zahtjev

Pravilnik o standardima za provođenje programa javno dostupne rane defibrilacije (NN 86/2020)Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

X