Blog

Početak projekta Zaželi
Novosti Projekt - Zaželi

Početak projekta Zaželi

”ZAŽELI – Aktivne u zajednici”–projekt GDCK Ivanec koji za svrhu ima unaprjeđenje radnog potencijala teže zapošljivih žena kroz programe osposobljavanja te zapošljavanja s ciljem pružanja podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju – ranjivim skupinama
Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Gradskom društvu Crvenog križa Ivanec, kao nositelju projekta pod nazivom Zaželi – Aktivne u zajednici, dodijeljena su bespovratna sredstva u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 644.235,00 HRK (100% EU sredstava). Projekt će provesti Korisnik-GDCK Ivanec i slijedeći partneri: Centra za socijalnu skrb Ivanec, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Grad Ivanec i Općina Maruševec, u razdoblju od 05.01.2021.-05.03.2022.g.

Zahvaljujući projektu sedam je žena iz skupine teže zapošljivih osoba (osobe starije od 50 godina života, osoba s invaliditetom, osobe mlađe životne dobi nezaposlene duže od 6 mjeseci) dobilo posao – 5 (pet) s područja Grada Ivanca i 2 (dvije) s područja Općine Maruševec pri čemu će svojim radom pružati podršku i pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju (neovisno o dobi), koje zbog zdravstvenog stanja, bolesti ili nedostatka, odn. nemogućnosti potpore članova obitelji ne mogu adekvatno skrbiti o sebi, zbog čega dolazi do njihove socijalne isključenosti i institucionalnog smještaja. Gerontodomaćice su radom, pružanjem usluga na terenu započele 15.02.2021.g. i raditi će sve do 15.02.2022.g. u kojem će razdoblju pružati usluge, pomoć, pratnju, razgovor i druženje za minimalno 42 krajnja korisnika, svaka gerotodomaćica za minimalno 6 korisnika, starijih i/ili nemoćnih osoba.
Sve pripadnice ciljne skupine zaposlene na projektu za pružanje usluga potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju tijekom trajanja Projekta- gerontodomaćice, sudjelovati će u verificiranom programu osposobljavanja, cilj kojeg je steći pripadajuće javne isprave/potvrde kojima će povećati konkurentnost na tržištu rada, odnosno mogućnost zapošljavanja po završetku projekta.


Kriteriji GDCK Ivanec(sukladno uvjetima Projekta) za uključenje krajnjih korisnika u Projekt jesu: osobe starije od 65 godina slabijeg imovnog stanja (samci s prihodom do 1.500,00 kn; te dvočlana starija kućanstva s prihodom do 2.000,00 kn); osobe u nepovoljnom položaju koje uslijed bolesti (bez obzira na dob) ili nedostatka potpore članova obitelji odnosno nemogućnosti da je isti pruže ne mogu adekvatno skrbiti o sebi i svojim svakodnevnim potrebama. Partner u projektu-CZSS Ivanec vrši provjeru svih uključenih i onih koji će to tek postati kako osoba ne bi primala istovrsnu pomoć preko neke druge udruge ili CZSS. Također, pomoć ne mogu primati osobe koje imaju ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju. Krajnji korisnici Projekta – starije i nemoćne osobe, njih 42-je odabrano je većim dijelom iz Socijalnog programa GDCK Ivanec, ali i u suradnji sa CZSS Ivanec i JLSU.
Dio troškova Projekta predstavlja nabavka kućanskih i higijenskih potrepština za krajnje korisnike. Tijekom trajanja projekta, jednom mjesečno, 42 starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju, primiti će mjesečne pakete higijenskih i kućanskih potrepština (deterdženti, sredstva za čišćenje, šamponi, gelovi za tuširanje, sapuni, paste za zube toaletni papir i drugo) čime će se uvelike olakšati briga za zadovoljavanje potreba krajnjih korisnika. Kontinuirano tijekom provedbe projekta bit će podijeljeno 540 kućansko-higijenskih paketa u ukupnoj vrijednosti: 15.479,10 kn.
Za realizaciju projekta ostvarena je potpora u iznosu od 644.235,00 HRK, u čemu najveći trošak predstavljaju plaće zaposlenih žena, koje će u 12 mjeseci provede dobiti i uskrsnicu, regres i božićnicu, uz također prihvatljiv trošak nadoknade troškova obilaska krajnjih korisnika – putne troškove za obilazak starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju. Krajnji korisnici Projekta koji su ujedno i korisnici Socijalnog programa GDCK Ivanec tijekom trajanja projekta primati će i prehrambeno-higijenske pakete GDCK Ivanec, najmanje svaka 3 mjeseca. Tako će biti podijeljeno još 168 prehrambeno-higijenskih paketa, što daje dodatnu vrijednost cijelom projektu. Također, prema utvrđenim potrebama kućanstava za odjećom, obućom, posteljinom ili slično, što GDCK Ivanec realizira prema potrebi i na način donacija-direktni odlazak na teren i dostava korisniku, zbog nemogućnosti skladištenja robe, pozivati će građene na doniranje potrebitih stvari putem svoje službene FB stranice, kao i podstranice svoje web stranice za projekt Zaželi-Aktivne u zajednici, koja je u izradi.


Ukoliko želite više informacija za svoje starije članove domaćinstva, ili same starije građane, a koji imaju prebivalište na području Grada Ivanca ili Općine Maruševec, pratite naše službene web stranice, fb stranicu ili nazovite na 781-534 ili 099 239 56 93. Također, uskoro će građanima biti dostupni materijali za informiranje, komunikaciju i vidljivost Projekta (letci, plakati) te će uz sve navedeno, informacije o Projektu biti dostupne doista svima.

Pripremila:
ravnateljica, Jasminka RuhekProjekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

X