Blog

Projekt “Naučimo spasiti život”
Novosti

Projekt “Naučimo spasiti život”

Dana 06.02.2023. godine Hrvatska elektroprivreda d.d. (HEP d.d.) raspisala je Natječaj za dodjelu donacija „Svjetlo na zajedničkom putu“ ustanovama, udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u 2023. godini.

GDCK Ivanec se prijavilo na natječaj sa projektom pod nazivom „Naučimo spasiti život“ te je primio donaciju u iznosu od 2.000,00 eura.

Cilj projekta bio je povećati opremljenost GDCK Ivanec kako bi se mogla pružati kvalitetnija i bolja edukacija građana o pružanju prve pomoći i korištenja AVD uređaja. Pravovremena pomoć unesrećenoj osobi i primjena pravilnih postupaka pružanja prve pomoći povećavaju šansu za spašavanjem života do dolaska hitne službe. Možemo reći kako je najvažniji cilj ovog projekta bio da građani sa usvojenim znanjem mogu nekome spasiti život.

U sklopu projekta nabavila se oprema za provođenje edukacija i radionica iz pružanja prve pomoći. Nabavljen je automatski vanjski defibrilator (AVD) za vježbu, tlakomjeri, aparati za mjerenje razine šećera u krvi sa pripadajućim testnim trakicama te priručnici za pružanje prve pomoći.

Realizacijom projekta povećava se opremljenost GDCK Ivanec, a samim time i kvaliteta edukacija koje provodi GDCK Ivanec.Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

X