Blog

Provedba projekta “ZAŽELI- Aktivne u zajednici II”
Novosti Projekt – Zaželi II

Provedba projekta “ZAŽELI- Aktivne u zajednici II”

Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec od 25.10.2022. godine provodi projekt „ZAŽELI- Aktivne u zajednici II“ , kodni broj projekta: UP.02.1.1.16.0184. na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Operativni program Učinkoviti ljudski potencijalu 2014.-2020..

Ukupna vrijednost projekta je 741.600,00 kn, odnosno 98.427,23 eura, a udio sufinanciranja Europskog socijalnog fonda iznosi 100%. Trajanje projekta je od 25.10.2022. do 25.06.2023. godine.

Nositelj projekta je GDCK Ivanec, dok su projektni partneri: Hrvatski zavod za socijalni rad, područni ured Ivanec, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin, Grad Ivanec, Općina Maruševec i Općina Donja Voća.

S 31.05.2023. godine ukupno 15 gerontodomaćica brine za 136 krajnjih korisnika. Od početka projekta do 31.05.2023. godine, pruženo je ukupno 9656 usluga kućanskih poslova, 388 usluga pomoći u obavljanju osobne higijene, 262 usluga prijevoza i prijeđeno je 22.752 kilometra.Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

X