Blog

Održana predavanja u sklopu projekta „Promocija zdravlja i prevencija bolesti krvožilnog sustava, pretilosti i dijabetesa u općinama Bednja i Vinica, UP. 02.2.1.08.0266“ u općini Bednja
Novosti Objave

Održana predavanja u sklopu projekta „Promocija zdravlja i prevencija bolesti krvožilnog sustava, pretilosti i dijabetesa u općinama Bednja i Vinica, UP. 02.2.1.08.0266“ u općini Bednja

U ponedjeljak  20.03.2023. u Vatrogasnom domu Bednja održano je predavanje o dijabetesu (predavač  dr.med. Vesna Šimegi- Đekić) u sklopu kojeg je GDCK Ivanec provodio mjerenja krvnog tlaka, težine  i glukoze u krvi. Druga radionica održana je u petak 24.03.2023. o bolestima krvožilnog sustava (predavač dr.med. Dino Štrlek).

Radionice su održane u cilju osvještavanja i edukacije lokalnog stanovništva, oboljelih ili onih koji spadaju u rizičnu skupinu ali i članove njihovih obitelji iz razloga jer se većina glavnih čimbenika rizika za kardiovaskularne bolesti i dijabetes (izuzev nasljeđa) može kontrolirati.

Pojedinci trebaju preuzeti odgovornost za zdravlje  tako da razumiju svoj i rizik svojih članova obitelji, te djeluju na smanjenje tog rizika.Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

X