Blog

Projekt Zaželi- podrška starijima i nemoćnim osobama – potrebe ogromne i rastuće! Od 15.2.2021. do 30.11.2021. odrađeno čak 108 usluga prijevoza uz pratnju
Novosti Objave Projekt - Zaželi

Projekt Zaželi- podrška starijima i nemoćnim osobama – potrebe ogromne i rastuće! Od 15.2.2021. do 30.11.2021. odrađeno čak 108 usluga prijevoza uz pratnju

Projekt Zaželi-Aktivne u zajednici nositelja GDCK Ivanec i partnera provodi se na području Grada Ivanca i općine Maruševec od 05.siječnja 2021., a zaposlene žene za podršku starijim osobama-gerontodomaćice, teren, područje Grada Ivanca i Općine Maruševec obilaze od 15.02.2021. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda. Projekt završava s 5.3.2022., a osobe za podršku starijim i nemoćnim osobama završavanju s obilascima s 31.1.2022. Nadamo se raspisivanu novog natječaja, jer potrebe za ovim oblikom pomoći, podrške, kao i prijevozom uz pratnju do obiteljskog liječnika ili u Bolnicu Varaždin su ogromne i rastuće!

U razdoblju od 15.02. do 30.11.2021. naše gerontodomaćice-aktivne u zajednici odradile su 7326 kućanskih poslova, 168 usluga osobne higijene i čak 108 usluga prijevoza uz pratnju do obiteljskog liječnika, stomatologa, a najviše u Bolnicu Varaždin na razne pretrage. U obavljanju navedenih poslova prešle su više od 17 tisuća kilometara. Trenutno brinu o 70 korisnika u samo dvije jedinice lokalne samouprave, a prosječna dob korisnika je 73 godine starosti, također u projektu je više žena nego muškaraca. Korisnicima su potrebne sve usluge, od čišćenja prostora u kojem žive, pomoći u kuhanju, nabavci namirnica iz dućana, pomoć u rješavanju statusa i prava, razgovor, često podizanje lijekova u ljekarni, vrlo često pratnja i prijevoz do liječnika obiteljske medicine i/ili Bolnice u Varaždinu ili dalje. Gerontodomaćice uspijevaju odgovoriti na rastuće potrebe za ovog socijalnom uslugom, no zbog povećanih potreba, a i rastućih troškova goriva, sve manje uspijevamo odgovoriti na potrebu za prijevozom, uz koji je neizostavna pratnja korisniku!!! . Naime, prijevoz bez pratnje za naše korisnike nema smisla ni potrebe. Radi se o osobama prosječne životne dobi od 73 godine, osobama koje često imaju mnoge zdravstvene poteškoće, teže se kreću i potrebna im je naša pomoć što zbog prirode bolesti, samog starenja, težeg snalaženja…., ukratko, potrebna im je pomoć lokalne zajednice.

Naime, naši korisnici Projekta često nisu u mogućnosti dobiti sanitetski prijevoz, unatoč traženju njih samih ili zamolbe stručne službe GDCK Ivanec. Slijedom navedenog GDCK Ivanec ulaže dodatne napore, kako po prestanku projekta Zaželi u veljači 2022. korisnici ne bi ostali prepušteni sami sebi; jer mnogi od njih nemaju zakonskih obveznika uzdržavanja ili im isti nisu u mogućnosti iz raznih razloga osigurati prijevoz i pratnju do liječnika, u bolnicu ili pružiti potrebnu pomoć u rješavanju njihovih statusa i prava.

Naše iskustvo s terena potkrjepljuje i prva nacionalna studija o dostupnosti socijalnih usluga u RH; Knezić, D. & Opačić, A. (2021). Dostupnost socijalnih usluga u Republici

Hrvatskoj. Zagreb: Rehabilitacijski centar za stres i traumu / Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Dostupnost-socijalnih-usluga.pdf (rctzg.hr)

Naime, prema rezultatima iste studije, socijalna usluga organiziranog prijevoza i pratnje za starije osobe u RH dostupna je u samo 28% jedinica lokalne samouprave. U Varaždinskoj županiji ista usluga dostupa je u oko 36% JLSU. Sve ovo mali je postotak, premali za zadovoljstvo sviju nas, a osobito naših najranjivijih skupina. Jedino usluga pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti (pomoć u kući) dostupna u 84% JLS, no procjena podmirenosti potreba jest M=3,5. U Varaždinskoj županiji ova usluga također je prisutna u velikom broju JLSU (zahvaljujući projektu Zaželi), no procjena podmirenosti potreba jest M=3,59; za dostavu toplih obroka tek: M=2,93; a za organizirani prijevoz i pratnju za starije i nemoćne osobe tek M=2,55.Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

X