Blog

Održana redovna sjednica Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Ivanec uz prisustvo darivatelja krvi (koji opravdano nisu nazočili svečanoj podjeli povodom 25. listopada; među njima g. Bogadi za 125 puta darovanu krv!!!)
Novosti Objave

Održana redovna sjednica Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Ivanec uz prisustvo darivatelja krvi (koji opravdano nisu nazočili svečanoj podjeli povodom 25. listopada; među njima g. Bogadi za 125 puta darovanu krv!!!)

Redovna sjednica Skupštine Gradsko društva Crvenog križa Ivanec održana je u Turističko-kulturno informativnom centru u Lepoglavi 16.12.2021. Na redovnoj sjednici zastupnici koji volonterski obnašaju ovu dužnost usvojili su Program rada i Financijski plan za 2022.g. Sjednici Skupštine nazočili su darivatelji krvi koji su ove godine ostvarili pravo na zahvalnicu i znak priznanja za 35,50 i 125 puta darovanu krv.

Skupština je usvojila Program rada za 2022. godinu u kojoj će naglasak biti i nadalje na socijalno-humanitarnim aktivnostima i socijalnim uslugama prema starijim stanovništvu. S tim u vezi izvijestili smo Skupštinu o prijavljenom projektu FEAD (Fond europske pomoći za najpotrebitije) u ukupnoj vrijednosti 2.962.875,34 kn, čiji nositelj je Gradskog društvo Crvenog križa Varaždin, a jedan od partnera GDCK Ivanec. Za GDCK Ivanec planirano je 3.076 kom paketa hrane i 1.538 komada paketa higijene za svih naših 769 korisnika Socijalnog programa GDCK Ivanec (stopa siromaštva po potrošnji na razini Centra za socijalnu skrb Ivanec visokih 30,11%. Stalnu socijalnu pomoć prima 0,49% stanovništva no udio korisnika jednokratne novčane naknade je visokih 2,41%).

Nedostatak skladišnog prostora uvelike onemogućava adekvatno provođenje Socijalnog programa, te su skupštinari upoznati sa aktivnostima pronalaska zemljišta za izgradnju skladišnog prostora. Naime, iz Financijskog okvira – EU Mehanizam za oporavak i otpornost  planira se raspisivanje natječaja za infrastrukturno opremanje banke hrane i posrednika u lancu doniranja hrane, te je GDCK Ivanec uvelike angažirano u pronalasku adekvatnog zemljišnog prostora, a s tim u vezi i korespondenciji s Ministarstvom za prostorno uređenje, graditeljstvo i državnu imovinu. Iznijete su ostale planirane akcije koje GDCK Ivanec poduzima i planira poduzimati u dijelu zagovaranja programa/aktivnosti javnih potreba jedinica lokalne samouprave prema najranjivijim skupinama građana u lokalnim zajednicama. Skupštinari su upoznati sa skorim prestankom projekta Zaželi-aktivne u zajednici u kojem gerontodomaćice prestaje u s obilaskom s 31.1.2022.g. U međuvremenu, odnosno do ponovne prijave na novi projekt Zaželi jednak program, odnosno socijalna usluga provoditi će se na područjima lokalnih zajednica koje će iz svojih Socijalnih programa nastaviti financirati ovaj program (radi se o obavljaju kućanskih poslova, rješavanju statusa i prava, prevoženju uz pratnju do liječnika obiteljske medicine ili u Bolnicu Varaždin ili pak o pružanju usluga osobne higijene). Trenutno je u o projektu GDCK Ivanec 70 starijih i nemoćnih osoba na području Maruševca i Ivanca kojima se ova usluga pruža putem EU projekta Zaželi-aktivne u zajednici.

Prezentirane su planirane aktivnosti na području jedne od osnovnih i tradicionalnih javnih ovlasti Crvenog križa: dobrovoljnom darivanju krvi i izazovima u vezi s ovom aktivnošću. Plan u idućoj kalendarskoj godini je prikupiti ukupno 2300 doza krvi na 24 akcije darivanja krvi i u Transfuzijskoj službi Varaždin. Izazov je pronaći novi, veći adekvatniji prostor za organiziranje akcija darivanja krvi u Ivancu, i nadalje pokušati riješiti povlasticu darivateljima krvi s preko 100 darivanja za osiguranje besplatnog parkiranja na području Ivanca, a članovi Skupštine upoznati su i s poduzetim radnjama vezano uz potrebnu informatizaciju podataka o darivateljima krvi putem novog informatičkog programa.

Članovi Skupštine upoznati su s planiranim aktivnostima u području pripreme i djelovanja u katastrofama i problemu skladišta s tim u vezi (sadašnja oprema skladišten je u prostoru Općine Maruševec). No, krenuli smo s edukacijama volontera i plan je u 2022.g. nastaviti sa specijalističkim edukacijama članova Interventnog tima u suradnji s DCK Varaždinske županije.

Iznijete su planirane aktivnosti vezano uz brojne edukacije planirane za zaposlenike i volontere, rad s mladima, prvoj pomoći.

No, vezano uz Financijski plan, članovi Skupštine izviješteni su kako ćemo u idućoj poslovnoj godini ostvariti čak 37.147,89 kn manje iz proračunskih sredstava, što svakako ima i imati je utjecaja na planirane programske aktivnosti, osobito u dijelu zapošljavanja potrebnog broja profesionalaca na neodređeno radno vrijeme, plaćanja najmova (GDCK Ivanec u najmu je kancelarijskih prostora koji su u vlasništvu Varaždinske županije), sve većih troškova adekvatnog zakonskog obavljanja svakodnevnih aktivnosti koji zahtijevaju isključivu informatizaciju (npr. nova Uredba o uredskom poslovanju), kao i sve većih i rastućih režijskih troškova što zbog tržišta, što zbog dotrajale zgrade u kojoj je smješteno GDCK Ivanec.

U 2022. g. planiran je proračun u ukupnom iznosu od 1.315.424,36 kuna na prihodovnoj i rashodovnoj strani (prihodi iz proračuna planirati su u iznosu od: 41,59%; vlastiti u iznosu do 37,88%, projekt Zaželi zauzima 17,8% prihodovne strane, ostali prihodi: 2,73%)

Obzirom na iznijeto, godina će biti teška, jer sukladno čl.5. zakona o Hrvatskom Crvenom križu. Općinska, gradska i županijska društva Crvenog križa utvrđena Statutom pravne su osobe i na temelju javnih ovlasti obavljaju djelatnost sukladno potrebama lokalne zajednice ne području za koje su osnovani i osiguranim sredstvima.

Obzirom su potrebe lokalne zajednice i osigurana sredstva u velikoj koliziji, nastaviti ćemo zagovarati potrebe stanovništva lokalne zajednice pri svim odgovornim instancama, na koje sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu možemo i morati utjecati u najširem smislu riječi.

Svi dokumenti javno će biti dostupni (uz obrazloženja) na: crveni-kriz-ivanec.hr

___________________
Skupština je poprimila posebno svečan ugođaj zahvaljujući dolasku četvero darivatelja krvi. Brončani znak priznanja za 35 puta darovanu krv primile su: Barica Borlinić (aktiv KZ Lepoglava) i Ljiljana Vidman (aktiv Transfuzija Varaždin). Brončani znak priznanja za 50 puta darovanu krvi primio je Tomislav Martinćević (aktiv DDK Transfuzija Varaždin).

Za 125 darivanja zahvalnicu DDK za izvanredan uspjeh s plaketom i prigodan poklon GDCK Ivanec primio je Mario Bogadi (aktiv Transfuzija).

Skupštinu je na kraju pozdravila i pohvalila rad, te čestitala božićne i novogodišnje blagdane v.d ravnatelja DCK Varaždinske županije, Sandra Vidaček.

Skupštini je prisustvovao i volonter iz Lepoglave, Matija Žuliček, koji je u Petrinji odradio velikih i ponosnih 583 sati.

GDCK Ivanec zahvalilo je svim članovima Skupštine na njihovom volonterskom doprinosu tijekom godine u njihovoj prvoj godini mandata 2021.-2024. i zaželio njima i članovima njihovih obitelji ugodne božićno-novogodišnje blagdane, a Turističko-kulturno informativnom centru za ustupljenom prostoru i opremi za rad.

Fotografije: Dražen Hočuršćak.Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

X