Blog

Održana početna Konferencije projekta Zaželi-aktivne u zajednici
Novosti Projekt - Zaželi

Održana početna Konferencije projekta Zaželi-aktivne u zajednici

Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec organiziralo je danas 09.lipnja 2021.g. početnu Konferenciju projekta Zaželi-aktivne u zajednici u gradskom ivanečkom parku s početkom u 11,00 sati.

Na Konferenciji je prezentiran sam projekt Zaželi – aktivne u zajednici čije provođenje za započelo 05.01.2021.g. i trajati će do 05.03.2022.g. Nositelj projekta je GDCK Ivanec, a partneri u Projektu su: Grad Ivanec, Općina Maruševec, Centar za socijalnu skrb i Hrvatski zavod za zapošljavanje – područni ured Varaždin. Svrha projekta je, uz istovremeno pružanje pomoći i podrške starijim i teško bolesnim odraslim osobama (neovisno o dobi) na području grada Ivanca i općine Maruševec, unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena kroz programe osposobljavanja za zanimanje gerontodomaćica. U projektu 7 zaposlenih žena pomoć i podršku pruža za trenutno 65 starije i teško bolesne odrasle osobe.

Broj korisnika raste iz dana u dan. Svrha je učiniti život naših ranjivih skupina, starijih sugrađana, svakodnevnim, onakvim kakav bi on trebao biti kada im pomoć ne bi trebala. Socijalne usluge imaju za svrhu: korisnikov razvoj u budućnosti, ali i ispunjenje u sadašnjosti! One osiguravaju kvalitetu neovisnog življenja, građanski i civilizacijski standard. Usluga pomoći u kući koju pružaju gerontodomaćice više nije samo usluga koja poboljšava kvalitetu života korisnika, već je od ključne važnosti za život i zdravlje korisnika, zadovoljenje njihovih tjelesnih, osobnih, emocionalnih i duhovnih potreba – poručila je ravnateljica GDCK Ivanec.

Na početnoj konferenciji govorila je voditeljica projekta koja je prezentirala sam projekt, njegovo provođenje, mogućnosti uključivanja, rad gerontodomaćica i ostalo. O projektu su govoriti i prisutni predstavnici partnera.

Predstavnik Zavoda za zapošljavanje, g. Zlatko Barbir podsjetio je na mnogobrojne projekte u kojima je u suradnji sa GDCK Ivanec sudjelovao i Zavod za zapošljavanje, od javnih radova kroz brojne godine na različitim projektima od interesa za lokalnu zajednicu, zapošljavanja osoba na programima stručnog osposobljavanja, javnih radova za socijalno-ugrožene skupine stanovništva, a kao kruna suradnje istaknut je Projekt Zaželi-aktivne u zajednici nositelja GDCK Ivanec.

Predstavnik Centra za socijalnu skrb Ivanec, ravnatelj, g. Robert Čusek:

Napominje da on osobno kao  i zaposlenici centra podržavaju takove inicijative  na lokalnoj razini. Suradnja s GDCK Ivanec je na izrazito visokoj razini i sretni smo da su korisnici, koji su danas u prvom planu, zadovoljni ovim projektom. Važno je da uz sve one programe i pomoći  koje prema  Zakonu priznaje  Centar za socijalnu skrb  korisnici  imaju i određen servis  odnosno mogućnost da poboljšaju kvalitetu života. Na tome se zahvaljuje partnerima i ostalima, a naročito GDCK Ivanec koji se trudi da takvi projekti egzistiraju  i budu održivi. Ovo je hvalevrijedan projekat koji treba podržati i  lokalna zajednica treba biti sretna da takovi projekti egzistiraju.

Prisutnima se obratio gradonačelnik Grada Ivanca, g. Milorad Batinić :

Na početku govora pozdravio je sve prisutne te čestitao ravnateljici GDCK Ivanec i ostalim partnerima u projektu, a posebna čestitka je upućena gerontodomaćicama. Ovo je  jedan od projekata gdje postoji dvostruki dobitak, prvenstveno pomoć najpotrebitijima, a drugo zapošljavanje teže zapošljive kategorije   ljudi.

Ovo je jedna specifična djelatnost. Osim psihofizičke sposobnosti mora se imati i visoka razina empatije prema svojim sugrađanima, prema ljudima  koje možda i prvi puta sretnemo.

Grad Ivanec izdvaja velika sredstva što se tiče djelatnosti društva GDCK Ivanec, s ravnateljicom GDCK Ivanec su započeti razgovori o ugradnji nekih novih momenata u proračun, odnosno realizacije nekih projekata mimo osnovne djelatnosti. Cilj je na području grada Ivanca stvoriti jedno kvalitetnije socijalno  okruženje, da brigu o svojim sugrađanima dignemo na jednu višu razinu. Vjeruje da ćemo u gradskom vijeću imati podršku jer je grad Ivanec nebrojeno puta pokazao i razinu socijalne osjetljivosti, i u korona krizi, potresu…

Gerontodomaćicama želi što više kilometara, još više susreta jer topla riječ možda i više vrijedi od fizičke  aktivnosti. Želio je dobro zdravlje svima, a prvenstveno korisnicima.

Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda (iznos 100%) u iznosu od 644.235,00 kn.Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

X